Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

iPPS – iMK Materijalno i robno knjigovodstvo

Aplikacija iMK - Materijalno-robno knjigovodstvo zasebna je cjelina, a ujedno je sastavni dio cjelovitog informatičkog sustava iPPS Intrnet Promona Poslovni Sustav.

Aplikacija iMK - Materijalno-robno knjigovodstvo predviđena je za praćenje toka roba, materijala i troškova, kako za neprofitne radne organizacije (po prosječnim cijenama) tako i za trgovačka društva, po skladištima, obračunskim jedinicama, radnim nalozima (proizvodnja) i mjestima troška.

Aplikacija sadrži segmente za:

  • veleprodaju
  • maloprodaju
  • PC kasa
  • restoran (podržano korištenje normativa)

Aplikacija je zamišljena tako da omogućava nadopunjavanje dokumenta sa više lokacija gdje razne službe učestvuju u njegovu stvaranju. Definiranje dokumenata je slobodno tj. sam korisnik određuje vrstu, naziv i ostale osobine dokumenta. Omogućen je storniranje dokumenta ili dijela dokumenta. Zbog bržeg unosa dokumenata omogućeno je kopiranje stavki iz jednog dokumenta u drugi dokument.


Od servisnih funkcija dostupne su : Prijenos u financijsko knjigovodstvo i Godišnji prijelaz.


Svi izdani računi mogu se potpisati jedinstvenim certifikatom i poslati kao eRačun poslovnom partneru. Podržan je pregled statusa eRačuna tako da se može pratiti da li je poslovni partner primio račun.