Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

iPPS – iFIN Financijsko knjigovodstvo

Aplikacija iFIN - Financijsko knjigovodstvo i salda računa zasebna je cjelina, a ujedno je sastavni dio cjelovitog informatičkog sustava iPPS - INTERNET PROMONA POSLOVNOG SUSTAVA.
Aplikacija FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO I SALDA RAČUNA namijenjena je svim poslovnim subjektima za vođenje glavne knjige (financijsko knjigovodstvo) i knjige salda računa poslovnih partnera (kupaca i dobavljača).

Aplikacija podržava i funkciju obračuna zateznih kamata. Aplikacija je organizirana tako da može voditi knjige za trgovačka društva ili proračunsko knjigovodstvo. Dokumenti se jednom unose i knjiženjem temeljnica automatski evidentiraju u obadvije knjige.
Povezivanjem plaćenih računa i uplata prate se plaćanja kupaca i plaćanja dobavljačima, a neplaćeni računi dobiju se pregledom ili izvodom otvorenih stavki. Sva izvješća kao što su glavna knjiga, bruto bilanca, račun kartica, salda račun kartica poslovnih partnera, izvod otvorenih stavki, prihodi, rashodi itd. moguće je dobiti za bilo koje razdoblje i za bilo koju obračunsku jedinicu ili na nivou poduzeća. Također izvještaji se mogu dobiti i po radnim nalozima, kao i po programima i izvorima prihoda.


Aplikacija dozvoljava unos dokumenata za slijedeću godinu iako nije zaključena tekuća. Od servisnih funkcija postoje: Preknjižavanje poslovnih partnera, preknjižavanje računa i završna knjiženja. Godišnji prijelaz prenosi salda računa kao početna stanja slijedeće godine, sve otvorene stavke i sva unesena knjiženja za slijedeću godinu. Prethodne godine čuvaju se u arhivama i uvijek su dostupne.


Dakle aplikacija iFIN - Financijsko knjigovodstvo i salda računa moderna je internet (cloud) aplikacija za vođenje glavne knjige i salda računa poslovnih partnera.