Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

iPPS – iLKV Likvidatura

Aplikacija iLKV - Likvidatura zasebna je cjelina, a ujedno je sastavni dio cjelovitog informatičkog sustava iPPS Intrnet Promona Poslovni Sustav.

Aplikacija iLKV - Likvidatura namijenjena je svim poslovnim subjektima za obradu poslova likvidature. Uz neophodne osnovne (matične) podatke, vode se Knjiga primljenih (ulaznih) računa (UR-a) i Knjiga izdanih (izlaznih) računa (IR-a). Pored potrebnih podataka vode se i podaci o pretporezu i porezu na dodanu vrijednost (PDV). Podaci iz navedenih knjiga prenose se i u knjigu primitaka i izdataka. Uneseni podaci čine podlogu za generiranje PDV obrasca.

Aplikacija iLKV - Likvidatura namijenjena je svim poslovnim subjektima za obradu poslova likvidature. Uz neophodne osnovne (matične) podatke, vode se Knjiga primljenih (ulaznih) računa (UR-a) i Knjiga izdanih (izlaznih) računa (IR-a). Pored potrebnih podataka vode se i podaci o pretporezu i porezu na dodanu vrijednost (PDV). Podaci iz navedenih knjiga prenose se i u knjigu primitaka i izdataka. Uneseni podaci čine podlogu za generiranje PDV obrasca.


Na osnovu ulaznih faktura i praćenja dospijeća plaćanja automatski se formiraju virmani za plaćanje tih faktura. Moguće je unijeti i virmane koji se ne odnose na fakturu. Plaćanje se vrši pomoću zbrojnog naloga za prijenos i SEPA XML datoteke.


Uvozom izvoda poslovnih banaka omogućeno je generiranje uplata računa. Na taj način brže, točnije i lakše se evidentiraju uplate računa. To je naročito interesantno korisnicima koji obračunavaju PDV po izvršenim uplatama. Aplikacija omogućava obračun PDV-a po izvršenim uplatama i po izdanim računima, ovisno kako korisnik definira.


Od servisnih funkcija dostupne su : Prijenos u financijsko knjigovodstvo i Preknjižavanje partnera.
Podržan je i prihvat podataka iz XML datoteke eRačuna, što omogućava automatski prenos u Knjigu ulaznih računa (UR-a).