Telefon: +385 21 545 200 Email: promona@promona.hr

iPPS – iFU Fakturiranje usluga

Aplikacija iFU - Fakturiranje usluga zasebna je cjelina, a ujedno je sastavni dio cjelovitog informatičkog sustava iPPS Internet Promona Poslovni Sustav.
Aplikacija Fakturiranje usluga namijenjena je svim poslovnim subjektima za fakturiranje usluga i roba koje pružaju ili prodaju svojim poslovnim partnerima.

Uz neophodne osnovne (matične) podatke, aplikacija omogućava unos, sklapanje i tiskanje ugovora. Za svaki tip ugovora, definiraju se zaglavlje i podnožje u kojima se navode uvjeti ugovora. Također, ugovoru se pridruže usluge koje će se pružati. Cijene iz ugovora mogu se definirati u kunama ili nekoj od valuta.


Aplikacija pruža mogućnost izdavanja računa i ponuda za korištene usluge. Zbog bržeg i jednostavnijeg rada, usluge ponuda i ugovora mogu se automatski prenijeti u račun. Ovaj prijenos je pojedinačan. Aplikacija pruža mogućnost i skupnog prijenosa usluga iz ugovora u račune. Prijenos je organiziran tako da se unutar jednog tipa odaberu ugovori za prijenos usluga u račune.


Aplikacija Fakturiranje usluga sadrži zaseban dodatak za fakturiranje komunalnih usluga. U tom segmentu uspješno je mogu koristiti komunalna poduzeća.

Svi izdani računi mogu se potpisati jedinstvenim certifikatom i poslati kao eRačun poslovnom partneru. Podržan je pregled statusa eRačuna tako da se može pratiti da li je poslovni partner primio račun.

Izdana faktura automatski se generira i u Knjigu izlaznih računa (IR-a) u aplikaciji iLKV - LIKVIDATURA, a također je moguće prenijeti fakture u temeljnicu iFIN - Financijskog knjigovodstva i salda računa.


Dakle aplikacija iFU - Fakturiranje usluga moderna je internet (cloud) aplikacija za fakturiranje usluga i izdavanje računa.